top of page
FQ2.jpg
fqlogo.png

QUEENIE FOK,本土設計師玩具藝術家。透過自身經歷所吸收的人生百態而創造了主要角色 – 人形Q. 併基於個人人生觀為人形Q寫下與自已不一樣的人生。 “魔鬼比人類善良"魔鬼雖然永遠同正面事物扯唔上關係,但係喺現實生活入面,人類既一己私慾、冷酷無情、自私自利往往喺大家需要最需要援手既時候將你拒之門外。係呢一點上面對我個人而言,魔鬼比人類善良。就係我最徬徨無助既時候。佢出現了…….我選擇跟隨佢翻屋企。

 

万‧惡屋 — 惡の主D所主既地方。生活係呢度,

反而令我有一種莫名其妙既安全感。

Artist Background

df645f29-d6b2-43cc-8c70-1f3819c7f756.JPG
HOODIE
DESIGNER
有帽衛衣

A very exclusive screen printing

design hoodie with high-quality ink which is especially for the first Solo exhibition in Hong Kong screen printing hoodie with high-quality ink.

IMG_5901.jpg
TEE
DESIGNER
T恤

A Remarkable Print-on-shirt artwork - The Sigil of Baphomet symbol with the distinctive Master. D embroidery at the front of the Tee. 

bottom of page